PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kết quả khảo sát tháng 11.2018 05/12/2018 [HyperLink19]
2 Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11. 2018 16/11/2018 [HyperLink19]
3 Kết quả khảo sát môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh tháng 10 năm 2018 05/11/2018 [HyperLink19]
4 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2018-2019 20/10/2018 [HyperLink19]
5 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 24/09/2018 [HyperLink19]
6 Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 10/2018 24/09/2018 [HyperLink19]
7 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 24/09/2018 [HyperLink19]
8 Thể thức, kỹ thuật và các mẫu trình bày văn bản hành chính. 20/09/2018 [HyperLink19]
9 Kế hoạch tổ chức hội nghị CBVC(điều chỉnh) 15/09/2018 [HyperLink19]
10 Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
11 Quyết định thành lập Ban Quản trị Website năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
12 Quyết định cho phép soạn Giáo án in năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
13 Quyết định bổ nhiệm công tác y tế trường học năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
14 Quyết định thành lập Tổ công tác Đồ dùng năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
15 Quyết định thành lập Tổ công tác Thư viện năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
16 Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn và Văn phòng năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
17 Quyết định thành lập Tổ chuyên môn và Văn phòng năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
18 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
19 Hướng dẫn số 1069/SGD&ĐT-VP về SKKN 27/02/2017 [HyperLink19]
20 Hướng dẫn viết SKKN năm học 2016 - 2017 27/02/2017 [HyperLink19]
    
12