PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Phiếu hỏi ý kiến giáo viên 08/05/2019 [HyperLink19]
2 Kế hoạch quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện chào mừng ngày sách Việt Nam 21/4/2019. 12/04/2019 [HyperLink19]
3 Kết quả khảo sát môn Ngữ văn, Toán, Tiếng anh tháng 2 năm 2019 04/03/2019 [HyperLink19]
4 Kết quả khảo sát tháng 11.2018 05/12/2018 [HyperLink19]
5 Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11. 2018 16/11/2018 [HyperLink19]
6 Kết quả khảo sát môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh tháng 10 năm 2018 05/11/2018 [HyperLink19]
7 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2018-2019 20/10/2018 [HyperLink19]
8 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 24/09/2018 [HyperLink19]
9 Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 10/2018 24/09/2018 [HyperLink19]
10 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 24/09/2018 [HyperLink19]
11 Thể thức, kỹ thuật và các mẫu trình bày văn bản hành chính. 20/09/2018 [HyperLink19]
12 Kế hoạch tổ chức hội nghị CBVC(điều chỉnh) 15/09/2018 [HyperLink19]
13 Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
14 Quyết định thành lập Ban Quản trị Website năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
15 Quyết định cho phép soạn Giáo án in năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
16 Quyết định bổ nhiệm công tác y tế trường học năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
17 Quyết định thành lập Tổ công tác Đồ dùng năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
18 Quyết định thành lập Tổ công tác Thư viện năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
19 Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn và Văn phòng năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
20 Quyết định thành lập Tổ chuyên môn và Văn phòng năm học 2018-2019 08/09/2018 [HyperLink19]
    
12