PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo các công tác đầu năm học 2017-2018 05/11/2017 [HyperLink19]
2 Kết quả một năm thực hiện công tác toàn dân bảo vệ ANTQ trong hệ thống các nhà trường 23/11/2017 [HyperLink19]
3 Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017 26/11/2017 [HyperLink19]
4 Tờ trình xin cấp lại con dấu Nhà trường 23/11/2017 [HyperLink19]
5 Báo cáo công tác tháng 10 và hoạt động công tác tháng 11 năm 2017 26/10/2017 [HyperLink19]
6 Quyết định thành lập Hội đồng chấm đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 – 2018 19/10/2017 [HyperLink19]
7 Kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018 15/09/2017 [HyperLink19]
8 Báo cáo về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018 15/09/2017 [HyperLink19]
9 Tờ trình về việc xin cấp phép dạy thêm năm học 2017-2018 15/09/2017 [HyperLink19]
10 Kế hoạch năm học 2017-2018 09/09/2017 [HyperLink19]
11 Quy chế về tổ chức hoạt động của trường THCS Vạn Phúc năm học 2017-2018 15/08/2017 [HyperLink19]
12 Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân năm học 2017-2018 (đính kèm Quy chế tiếp công dân) 20/09/2017 [HyperLink19]
13 Tờ trình xã hội hóa công tác giáo dục năm học 2017-2018 29/8/2017 [HyperLink19]
14 Tờ trình về việc xây dựng nhà để xe, tổ chức các hoạt động cho học sinh 22/8/2017 [HyperLink19]
15 Quyết định thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2017-2018 22/8/2017 [HyperLink19]
16 Quyết định thành lập tổ Văn phòng trường THCS Vạn Phúc năm học 2017-2018 22/8/2017 [HyperLink19]
17 Quyết định thành lập tổ KHXH trường THCS Vạn Phúc năm học 2017-2018 22/8/2017 [HyperLink19]
18 Quyết định thành lập tổ KHTN trường THCS Vạn Phúc năm học 2017-2018 22/8/2017 [HyperLink19]
19 Quyết định cử giáo viên làm Tổ phó tổ KHTN năm học 2017-2018 22/8/2017 [HyperLink19]
20 Quyết định cử giáo viên làm Tổ phó tổ KHXH năm học 2017-2018 22/8/2017 [HyperLink19]
12