PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
88 Kế hoạch công tác pháp chế trường học năm học 2018-2019 05/11/2018 [HyperLink19]
87 V/v tham gia tổ chức hoạt động dạy học thực nghiệm Tài liệu thí điểm chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa cho học sinh THCS của Bộ GD&ĐT 05/11/2018 [HyperLink19]
86 Hướng dẫn kiện toàn hội đồng trường 2018 05/11/2018 [HyperLink19]
85 Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 05/11/2018 [HyperLink19]
84 Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông Năm học 2018 - 2019 05/11/2018 [HyperLink19]
83 Sinh hoạt chuyên môn dành cho giáo viên tiếng Anh năm học 2018-2019 05/11/2018 [HyperLink19]
82 Hướng dẫn việc nhập thông tin, số liệu Báo cáo thống kê đầu năm học 2018 - 2019 05/11/2018 [HyperLink19]
81 Triển khai công tác bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi thi tỉnh năm học 2018-2019 05/11/2018 [HyperLink19]
80 Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ Thi đua - Khen thưởng và hồ sơ Văn thư lưu trữ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT năm 2018 05/11/2018 [HyperLink19]
79 Giấy mời giao ban Bí thư chi bộ các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Quý IV - Năm 2018 05/11/2018 [HyperLink19]
78 Triệu tập họp giáo viên, nhân viên Tiểu học, THCS triển khai công tác Dự án chăm sóc mắt 05/11/2018 [HyperLink19]
77 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh Công nghệ thông tin; Giáo dục thể chất và Y tế trường học Năm học 2018 - 2019 05/11/2018 [HyperLink19]
76 Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2018 – 2019. 02/10/2018 [HyperLink19]
75 Tăng cường công tác thư viện trường học năm học 2018 – 2019. 02/10/2018 [HyperLink19]
74 Chuẩn bị đón đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Giáo dục năm học 2018 - 2019 02/10/2018 [HyperLink19]
73 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019 02/10/2018 [HyperLink19]
72 Tổ chức thi KHKT dành cho học sinh THCS đồ dùng dạy học tự làm dành cho GV THCS cấp huyện năm học 2018 - 2019 02/10/2018 [HyperLink19]
71 Kế hoạch khảo sát học sinh giỏi lớp 9 02/10/2018 [HyperLink19]
70 Phòng chống cơn bão số 6 02/10/2018 [HyperLink19]
69 Phòng chống cơn bão số 5 02/10/2018 [HyperLink19]
12345