PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Dạy và học ngày nay 8 200000
2 Sách - Thư viện và thiết bị trường học 8 64000
3 Toán học tuổi trẻ 11 4125000
4 Tạp chí thiết bị giáo dục 11 275000
5 Vật lí tuổi trẻ 15 345000
6 Văn học và tuổi trẻ 16 300000
7 Thông tin khoa học giáo dục 19 481000
8 Tạp chí khoa học giáo dục 21 534000
9 Toán tuổi thơ 40 600000
10 Tạp chí giáo dục 41 977000
11 Sách pháp luật 89 8990800
12 Thế giới mới 121 15488000
13 Sách giáo khoa khối 6 135 1062000
14 Sách nghiệp vụ K6 140 2501100
15 Sách nghiệp vụ K7 149 2769500
16 Sách giáo khoa khối 7 149 1258100
17 Sách giáo khoa khối 8 151 1428300
18 Sách nghiệp vụ K8 182 3333700
19 Sách nghiệp vụ K9 190 3471600
20 Sách giáo khoa khối 9 198 1539700
21 Sách tham khảo K7 198 5135000
22 Sách nghiệp vụ chung 1 205 2860700
23 Sách tham khảo K6 231 4609300
24 Sách tham khảo K8 237 7223400
25 Sách đạo đức 247 10191600
26 Sách tham khảo K9 342 12717800
27 Sách tham khảo chung 607 28009200
 
TỔNG
3761
120490800