Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí quản lý giáo dục 1 19000
2 Văn học và tuổi trẻ 7 120000
3 Thông tin khoa học giáo dục 8 152000
4 Dạy và học ngày nay 8 200000
5 Sách - Thư viện và thiết bị trường học 8 64000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 11 275000
7 Tạp chí khoa học giáo dục 11 209000
8 Toán học tuổi trẻ 12 4500000
9 Vật lí tuổi trẻ 15 345000
10 Tạp chí giáo dục 19 437000
11 Toán tuổi thơ 40 600000
12 Sách pháp luật 89 8990800
13 Thế giới mới 121 15488000
14 Sách giáo khoa khối 6 135 1062000
15 Sách nghiệp vụ K6 140 2501100
16 Sách nghiệp vụ K7 149 2769500
17 Sách giáo khoa khối 7 149 1258100
18 Sách giáo khoa khối 8 151 1428300
19 Sách nghiệp vụ K8 182 3333700
20 Sách nghiệp vụ K9 190 3471600
21 Sách giáo khoa khối 9 198 1539700
22 Sách tham khảo K7 198 5135000
23 Sách nghiệp vụ chung 1 205 2860700
24 Sách tham khảo K6 231 4609300
25 Sách tham khảo K8 235 7187400
26 Sách đạo đức 247 10191600
27 Sách tham khảo K9 342 12717800
28 Sách tham khảo chung 584 26246200
 
TỔNG
3686
117711800
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Vạn Phúc
Địa chỉ: Thôn 2 - Vạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương - Điện thoại 03203900284 - Email: 424thcsvanphuc@gmail.com
Hiệu trưởng: Đào Thanh Nam
30299524